enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online
enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online

ลำปาง

ลําปาง

ก่อนหน้านี้จังหวัดลําปางได้เกี่ยวข้องกับการค้าไม้ซุงปั จจุบันมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมเช่น เหมืองแร่และเซรามิก เป็นจังหวัดที่มีภูเขากว้างใหญ่ที่รู้จักกันดีในเรื่องความงามตามธรรมชาติเมืองหลวงของ จังหวัดที่น่ารื่นรมย์และวัดทางศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน – นํ้าตกและนํ้าพุร้อนธรรมชาติ

ไม่ใช่แค่ในภาคใต้เท่านั้นที่คุณสามารถลงเล่นนํ้า ทางเหนือยังเต็มไปด้วยนํ้าตกและนํ้าพุร้อนธรรมชาติ ที่ จังหวัดลําปางที่นี่นอกจากการรักษากล้ามเนื้อเกร็งของคุณไปยังนํ้าพุร้อนแจ้ซ้อน หลังจากที่ทํางานหนักมา หลายเดือนคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับขนมขบเคี้ยวริมสระนํ้า DIY ของคุณเอง หรือสามารถทําไข่ต้มให้สุก ได้ในนํ้าพุร้อนแห่งนี้

อุทยานแห่งชาติถํ้าผาไทย – หินปูนหินงอกหินย้อยและค้างคาวอายุ 9 ล้านปี

ถํ้าหินปูนขนาดใหญ่มีอายุอย่างน้อย 9 ล้านปีเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย ทางยาว 1 กิโลเมตรมีการติดตั้งไฟ เพื่อให้นักสํารวจที่อยากรู้อยากเห็นสามารถดูรายละเอียดประณีตที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ ในฐานะโบนัสเพิ่ม เติมคุณจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์เนื่องจากอุทยานแห่งชาติถํ้าผาไทยตั้งอยู่ในใจกลางของภูเขาสีเขียว

วัดพระธาตุลําปางหลวง – พระแก้วมรกตของลําปาง

ประมาณ 20 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองในอําเภอเกาะคาคือวัดพระธาตุลําปางหลวงซึ่ง เป็นกระบวนทัศน์ของการสร้างวัดล้านนา วัดนี้ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นบนเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยกําแพง ซุ้มประตู ทางเข้าที่เรียกว่า Pratu Khong นั้นประดับด้วยการออกแบบปูนปลาสเตอร์ชั้นดี วิหารหลักที่ไม่ใช้ผนังเป็น ที่ตั้งของพระพุทธรูปสําริดที่เรียกว่าพระเจ้าหลานทอง ในตอนท้ายของวิหาร (สถานที่อุปสมบท) เป็นสถานที่ ที่เจดีย์สีทองในรูปแบบสถาปั ตยกรรมล้านนาที่มีพระธาตุตั้งอยู่ นอกจากนี้ที่ด้านหลังของวัดยังมีวิหารอีกแห่ง หนึ่งที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามบนผนังไม้กล่าวกันว่าเป็นวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ วัดยังมีของ สะสมเครื่องใช้ไม้โบราณมากมาย

พิพิธภัณฑ์เซรามิค Dhanabadee

งานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์ของลําปางคือเครื่องเคลือบไก่ซึ่งเป็นงานฝีมือที่คุณมักจะแทะเล็มจากแผงขาย ก๋วยเตี๋ยวของไทย ที่นี่คุณสามารถเลือกซื้อและเรียนรู้วิธีการทําเครื่องครัวเซรามิกของคุณเอง

ถนนคนเดินกาดกองตา

หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในลําปางคือการเดินไปตามถนนตลาดเก่า (ถนนตลาดเก่าหรือที่รู้จักกันในชื่อกาด ตาตะ) ซึ่งตามแม่นํ้าวังระหว่างสะพานรัชดาภิเษกและริเวอร์ไซด์เกสต์เฮาส์ ในสมัยก่อนบริเวณนี้ถูกเรียกว่า กาดตาตะในภาษาถิ่นแปลว่า “ตลาดบนถนนริมท่าเรือ”

1.ลาบลําปาง

ลาบ ถือเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวลําปาง ลาบที่นิยมรับประทานกันคือเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อวัวผสมกับมะละกอ ดิบและปรุงรสเผ็ดซึ่งลาบในภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นลาบดิบ และมีผักหลายชนิด เช่นแตงกวาที่เป็นพืชใน ท้องถิ่นเป็นต้นอาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่คนในภาคเหนือจะกินด้วยกันเมื่อมีงานใหญ่เช่นงานแต่งงาน งาน ขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ เพราะมันเป็นอาหารประจําท้องถิ่นที่เเขกเข้ามาที่งานมักจะรับประทาน

Leave a Reply