enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online
enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online

ลำพูน

ลําพูน

ลําพูนที่จริงแล้วคนไทยเรียกว่าลําพูนเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ทางใต้ 37 กม. จากเชียงใหม่ มันเป็นเมืองที่เก่าแก่ ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย ชื่อเก่าคือหริภุญชัย ในที่สุดเมืองที่เจริญรุ่งเรืองนี้ได้ถูกยึดครองโดย กษัตริย์เมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายในปี 1281 และทําให้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาของเขา ใน ศตวรรษที่ 16 การรุกรานของพม่าลําพูนถูกปกครองโดยชาวพม่ามาสองศตวรรษ ในศตวรรษที่ 18 ด้วยการ เพิ่มขึ้นของธนบุรีและกรุงเทพผู้บัญชาการท้องถิ่นลําปางตกลงที่จะเป็นพันธมิตรของพวกเขา ในที่สุดลําพูนก็เป็นอิสระจากพม่าและปกครองโดยน่านทิพย์ช้างหรือกิ่งกาวิลาจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับสถานะ ข้าราชบริพารจากกรุงเทพมหานคร ลําพูนมีชื่อเสียงในเรื่องสถานที่ทางประวัติศาสตร์วัดเก่าแก่หลายแห่งดิน แดนแห่งผลิตภัณฑ์ฝ้ายและพื้นที่ผลไม้ลําไยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นํ้าตกเกาะหลวง

นํ้าตกเกาะหลวงที่แท้จริงและเปรียบเสมือนอัญมณีแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงซึ่งเป็นพื้นที่ สีเขียวขจีอันกว้างใหญ่ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ลําพูนและตาก ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางอุทยานแห่งชาติ 20 กม. นํ้าตกเกาะหลวงที่ไม่ถูกรบกวนทําให้ผู้ที่รักธรรมชาติตกตะลึงด้วยนํ้าทะเลสีฟ้าอมเขียวอันเงียบสงบและ ฝูงปลามากมาย ความสูง 20 เมตรลําธารที่ตกลงมาจะลดลง 7 ระดับก่อนที่จะดูเหมือนชามสีนํ้าเงินซ้อนๆกัน นอกจากนี้นัก สํารวจถํ้ามือสมัครเล่นก็สามารถชื่นชมหินงอกหินย้อยและหินย้อยในความมหัศจรรย์ของหินปูนนี้ ในฤดูร้อน (กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม) นํ้ามีสีเขียวขุ่นในขณะที่เมื่ออากาศหนาวเย็นลง ( พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า แม้ว่าในช่วงฤดูฝนจะมีสีเขียวขุ่นและผู้เข้าชมอาจไม่ได้รับ อนุญาตให้ลงเล่นนํ้าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

วัดจามเทวีหรือวัดจามจุรี

สามารถมองเห็นเจดีย์หริภุญชัยที่ไม่เหมือนใคร(เจดีย์) ได้ที่วัดจามเทวี โครงสร้างมีอายุราว ๆ ศตวรรษที่ 13 แต่ได้รับการบูรณะมาหลายครั้งตั้งแต่นั้นมาและตอนนี้ก็เป็นส่วนผสมของโรงเรียนสถาปั ตยกรรมหลายแห่ง แต่ละด้านของเจดีย์มีพระพุทธรูปสามแถวห้าแถวซึ่งมีขนาดที่ลดลงในแต่ละระดับที่สูงขึ้น พระพุทธรูปที่ยืนนี้ ถูกปั้นขึ้นในสมัยทวารวดี

รูปปั้นพระนางจามเทวี

รูปปั้นพระนางจามเทวีตั้งอยู่ในสวนสาธารณะหนองดอกห่าง 1 กม. จากศาลากลางจังหวัดเฉลิมฉลองการ ปกครองเมืองหริภุญชัยครั้งแรก ราชินีได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้นําที่มีทักษะคุณธรรมและความกล้าหาญได้ เรียนรู้ในรูปแบบของชาวพุทธ ราชินีหริภุญชัยมีเครดิตในการเผยแพร่วัฒนธรรมและศาสนาพุทธในดินแดน โดยรอบและในอาณาจักรของเธอส่งผลให้เศรษฐกิจและการพัฒนาของพื้นที่ดังกล่าวเฟื่องฟูมาจนถึงทุกวันนี้
สมเด็จเจ้าฟ้าชายเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดพิธีในปีพ.ศ 2524

วัดพระธาตุหริภุญชัย

วัดนี้ซึ่งเป็นที่โด่งดังที่สุดของลําพูนครอบคลุมตั้งแต่สมัยมอญซึ่ง แต่เดิมสร้างขึ้นบนเว็บไซต์ของวังของสมเด็จ พระนางเจ้าชามาเทในปี 1044 (หรือ 1108 หรือ 1157 ตามข้อมูลบางส่วน) วัดแห่งนี้มีสถาปั ตยกรรมที่น่า สนใจมีพระพุทธรูปงาม ๆ สององค์และเจดีย์เก่าแก่สององค์ในรูปแบบหริภุญชัยดั้งเดิม บริเวณที่ถูกทิ้งร้างจน กระทั่งครูบาศรีวิชัยซึ่งเป็นพระภิกษุภาคเหนือที่มีชื่อเสียงสั่งให้ทําการบูรณะในช่วงทศวรรษที่ 1930 เจดีย์โบราณที่สูงที่สุดคือเจดีย์สุวรรณเป็นยอดแหลมอิฐแคบ ๆ ที่สร้างมาตั้งแต่ปี 1418 ซึ่งสูง 21 เมตร เจดีย์องค์ใหม่ที่สูงกว่า 46 เมตรพระมหาธาตุเจดีย์ถือเป็นตัวอย่างของตําราเรียนสถาปั ตยกรรมล้านนาสมัย ศตวรรษที่ 15 โดยมีฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูงขึ้นเป็นรูประฆังกลมมน

เทศกาลลําไย

เทศกาลลําพูน ลําพูนเป็นงานประจําปีที่จัดขึ้นในเมืองลําพูนซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดที่มีชื่อเดียวกัน เทศกาลนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่องานลําไยหรืองานเทศกาลลําไยเป็นชื่อไทยสําหรับลําไย ลําพูนเป็นศูนย์กลาง ของพื้นที่สวนลําไยใหญ่ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตลําไยที่สําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวของละไมที่เกิดขึ้นในปลายเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคม เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีที่จะอยู่ในจังหวัดลําพูน ต้นไม้เต็มไปด้วยต้นละไมและมีกิจกรรมมากมายทุกที่ จะ เห็นผู้คนกําลังเก็บลําไยสดและลําไยอบแห้งที่เต็มไปด้วยคุณภาพ

1.ก๋วยเตี๋ยวลําไย

ก๋วยเตี๋ยวลําไยจานพิเศษที่ทําจากผลไม้ที่ขึ้นชื่อของลําพูน หากคุณเดินทางในจังหวัดลําพูนเมนูนี้คุณไม่ควร พลาด ซุปที่ใช้ลําไยอบแห้งเพื่อตุ๋นหมูพร้อมกับสตูว์ยาจีนซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน ใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง ในการเคี่ยวซุปหวานจากลําไยอบแห้ง บวกกับกลิ่นหอมของยาจีนหมูตุ๋นจนนุ่ม ตักลงในชามที่มีเนื้อลําไยรับ ความหอมหวานอร่อยได้เลย!

Leave a Reply