enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online
enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online

สุโขทัย

สุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยเคยเป็นราชอาณาจักรและเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของไทยเมื่อ 700 ปีก่อน คําว่า ‘สุโขทัย’ หมายถึง ‘รุ่งอรุณแห่งความสุข’ ในฐานะเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศไทยมันเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความ สําคัญและเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวสําหรับประวัติศาสตร์อันยาวนาน

เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานแห่งนี้ประกอบด้วยซากปรักหักพังของพระราชวังหลวงวัดพุทธประตูเมืองกําแพงคูเมืองและระบบ ควบคุมคันกั้นนํ้าของสุโขทัยโบราณเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัยตั้งแต่ศตวรรษที่ 14

ตลาดริมยม

ตลาด ริมยม ก่อตั้งขึ้นในปี 1894 เมื่อการขนส่งทางนํ้าเป็นการเดินทางหลัก แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปวิถีชีวิต ผู้คนในแถบท่าเรือก็เริ่มเงียบเหงา ดังนั้นคนในอําเภอกงไกรลาศจึงมารวมตัวกันเพื่อฟื้นฟูตลาดริมยม ภายใต้ ชื่อ“ ตลาดริมยม 2437” ซึ่งเปิดดําเนินการครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2556 จนถึงปั จจุบัน ซึ่งจะเปิดในวัน เสาร์แรกของทุกเดือน ผู้คนจะสวมชุดแบบดั้งเดิมและขายอาหารไปจนถึงขายของหวาน ทั้งงานหัตถกรรมและ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเต้นรําการเต้นรําแบบดั้งเดิม (รําวง) โรงละครการเล่า เรื่องของกงไกรลาส นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสบรรยากาศของ พ.ศ.2437 นอกจากนี้พวกเขายังสามารถ ไหว้หลวงพ่อโต (วิหารพระวิหาร) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยอายุ 200 ปีซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย

บ้านนาต้นจั่น

บ้านนาต้นจั่นเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่น่ารักตั้งอยู่ในอําเภอศรีสัชนาลัยที่มีเสน่ห์ของจังหวัดสุโขทัย เป็นหมู่บ้าน โบราณที่อพยพมาจากทางเหนือและเมืองลับแล (อําเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์) พวกเขาเป็นชุมชนโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนต้น ชื่อ“ บ้านนาต้นจั่น” มาจากต้นไม้“ ต้นจั่น” (Millettia brandisiana) มันเป็นต้นไม้ที่ตั้งตรงในตระกูลตระกูลถั่ว ต้นจันทร์เป็นพืชท้องถิ่นที่มีคุณค่า มากในฐานะเป็นแหล่งอาหารและปลูกเป็นจํานวนมากท่ามกลางภูมิศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนล้อมรอบด้วย ภูเขา บ้านนาต้นจั่นสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากระดับความสูง พื้นที่นี้เป็นทุ่งนาสีเขียวขจีที่กว้างใหญ่สลับกับ สวนผลไม้ นี่เป็นตัวบ่งชี้หลักของอาชีพเกือบ 300 ครัวเรือนที่นี่ ความรู้พื้นบ้านโบราณในชนบทของพวกเขา ในการผลิตงานฝีมือสืบทอดมาจากบรรพบุรุษได้สร้างกลุ่มอาชีพหลายอย่างเช่นการทอผ้าการทอตะกร้าและ งานฝีมือที่ทําจากพืชซึ่งเป็นวัสดุส่วนเกินจากทุ่งนาในทางตรงกันข้ามเมื่อยืนอยู่ในลุ่มนํ้า ป่าที่เรียกว่า “ห้วย ต้นไห่” จะรู้สึกถึงความเย็นสดชื่นในทะเลหมอกในตอนเช้า

เทศกาลลอยกระทงสุโขทัยและประเพณีเผาเทียน เล่นไฟ

เนื่องในโอกาสวันลอยกระทงมีการจัดงานและการเฉลิมฉลองมากมายที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งรวม ถึงซากปรักหักพังของวัดเก่าแก่เมื่อเมืองเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรสยาม ไฮไลท์ของเทศกาลซึ่งกิน เวลาห้าวันคือการแสดงแสงสีเสียงพร้อมการเต้นรําพื้นบ้านที่เล่าเรื่องราวของจังหวัดสุโขทัย

เกี่ยวกับลอยกระทง: เทศกาลลอยกระทงมีการเฉลิมฉลองทั่วทั้งประเทศและเป็นหนึ่งในเทศกาลที่งดงามที่สุด ในประเทศไทย วันลอยกระทงที่แน่นอนจะถูกกําหนดโดยปฏิทินจันทรคติของไทยในแต่ละปีวันที่จะแตกต่าง กัน อย่างไรก็ตามเทศกาลจะจัดขึ้นในวันพระจันทร์เต็มดวงที่ 12 ของปีซึ่งมักจะอยู่ในเดือนพฤศจิกายนใน ช่วงปลายฤดูฝน ประเพณีแห่งความสนุกสนานจะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อพระจันทร์เต็มดวงจะส่องสว่างบน ท้องฟ้าและจะมีการจุดเทียนนับพันจุดที่ตั้งอยู่ในบ้านแลดูแสงเทียนจะเต็มระยิบระยับในท้องฟ้าหรือลอยอยู่ บนแม่นํ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงเทียนที่ลอยนํ้าช่วยให้มั่นใจว่าเป็นฉากที่สวยงามที่คุณสัมผัสได้ ชื่อของวัตถุ ลอยนํ้าในภาษาไทยคือกระทง ส่วนในภาษาอังกฤษจะสามารถเรียกทับศัพย์เลยว่ากระทงก็ได้ เดิมกระทงนั้น ทํามาจากชิ้นส่วนของลําต้นของต้นกล้วยและสร้างเป็นรูปดอกบัวโดยใช้ใบกล้วยที่พับไว้ ปั จจุบันกระทงนี้ทํา มาจากวัสดุที่แตกต่างกันหลายอย่าง เช่นทําจากกะลามะพร้าว คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ได้ทํากระทงจาก ขนมปั งหรือโฟม โดยเฉพาะกระทงที่ทําจากขนมปั งนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เพราะหลังจาก นั้นมันจะย่อยสลายเป็นอาหารสําหรับปลา
 

1.ข้าวเปิ๊บ

หนึ่งในเมนูลับที่คุณควรลองเมื่อมาเที่ยวที่สุโขทัยซึ่งก็คือคือข้าวต้มหรือก๋วยเตี๋ยวต้มยํา ความพิเศษนี้ได้รับ การเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกลายเป็นไฮไลต์เมื่อมาเยือนบ้านนาต้นจั่นจังหวัดสุโขทัย

2.ก๋วยเตี๋ยวแบ

ก๋วยเตี๋ยวแห้งสไตล์บ้านนาต้นจั่นมีทั้งหมูและผักเสิร์ฟพร้อมนํ้าซุปหมูหอมกรุ่น

 

Leave a Reply