enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online
enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online

โรงแรม

จองเลย

จองเลย

จองเลย

เงื่อนไขและข้อกำหนด

BOOKING.COM

ส่วนลด 15% สำหรับโรงแรมในประเทศไทยที่เข้าร่วมรายการไม่ต้องใช้โปรโมชั่นโค้ด

EXPEDIA

  ส่วนลด 10% ด้วยโปรโมชั่นโค้ด 1672
  สำหรับโรงแรมในประเทศไทยที่เข้าร่วมรายการ

 1. สำรองห้องพัก ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2562
 2. เดินทางได้ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
 3. รายละเอียดเงื่อนไขการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่ Expedia กำหนด
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

AGODA

  ส่วนลด 8% ด้วยโปรโมชั่นโค้ด TT1672

 1. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วมรายการ (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) เท่านั้น
 2. ช่วงเวลาการจอง 15 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2562
 3. ช่วงเวลาการเดินทาง 15 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
 4. รายละเอียดเงื่อนไขการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่ Agoda กำหนด
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า