th
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online
th
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online

โปรแกรมท่องเที่ยวพังงา – เขาหลัก อ่าวพังงา 3 วัน 2 คืน (PNA)

0
ราคา
ราคาTHB7,500
ราคา
ราคาTHB7,500
* Please select all required fields to proceed to the next step.

ทำรายการ

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

15
3 วัน 2 คืน
รายละเอียดทัวร์

โปรแกรมท่องเที่ยวพังงาเขาหลัก อ่าวพังงา 3 วัน 2 คืน

เสม็ดนางชี .พังงา หนาวนี้ที่พังงา มาสัมผัสสายลมเย็นและไอหมอกบนจุดชมวิวเสม็ดนางชี เทกวิวพาโนรามาในห้วงเวลาฟ้าเปลี่ยนสีกับแสงแรกยามเช้าของเวิ้งอ่าวทะเลพังงา รับรองว่าปักหมุดจุดนี้ สวย ได้ซีนโรแมนติก จนไม่อาจละสายตาได้เลย

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินนานาชาติภูเก็ต - วัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) - Tree Cups Phang nga Coffee - วัดถ้ำสุวรรณคูหา

09.30
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบสนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการต้อนรับ

10.00
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่บ้านท่าแตง ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

11.00 – 12.00
เดินทางถึง วัดเทสก์ธรรมนาวา หรือ วัดท่าไทร ตั้งอยู่ที่บ้านท่าแตง ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นวัดที่โดดเด่นด้วยอุโบสถ ไม้สักหลังงาม ริมทะเลบริเวณหาดชายทะเลท่าไทรท่ามกลางป่าสนชายฝั่งทะเลในบรรยากาศร่มรื่น โบสถ์ไม้สักวัดท่าไทรเป็นอาคารทรงไทย โดยเฉพาะที่บานหน้าต่างนั้นโดดเด่นไปด้วยงานแกะสลักอันอ่อนช้อย

12.30 – 13.30
บริการอาหารกลางวัน(1) ณ ร้านอาหาร

14.00
เดินทางถึง Tree Cups Phang nga Coffee ตั้งอยู่ที่อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ร้านกาแฟสุดแนวที่ไม่เหมือนใครเพราะตั้งอยู่บนต้นไม้ใหญ่ อายุกว่า 300 ปี เป็นร้านกาแฟที่จะได้สัมผัสบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติของต้นไม้เขียวขจีและอากาศแสนบริสุทธิ์ รวมทั้งสามารถชมทัศนียภาพของอ่าวพังงาได้แบบ 180 องศา

15.00 – 16.30
นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ พระคู่บ้านคู่เมืองพังงา ที่ วัดถ้ำสุวรรณคูหา ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นวัดที่มีความน่าสนใจและเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา บริเวณที่ตั้งของวัดเป็นภูเขา ซึ่งมีถ้ำมาก วัดสุวรรณคูหามีถ้ำใหญ่อยู่ตอนล่างสุด มีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่หลายองค์ องค์สำคัญที่สุดคือ พระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 7 วา 2 ศอก ที่มีความสวยงามสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังมีหินงอกหินย้อยให้ท่านได้ชม

16.30
เช็คอิน เก็บสัมภาระ ณ ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00
บริการอาหารค่ำ(2) ณ ห้องอาหารของที่พัก

20.00
พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2เขาตะปู – เขาพิงกัน - เกาะปันหยี - ถ้ำลอด

07.00
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า(3) ณ ร้านอาหาร

08.00
เช็คเอาท์ออกจากที่พัก นำท่านมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือศุลกากร เพื่อนั่งเรือไปยัง เขาตะปู เขาพิงกัน และถ้ำลอด ชมความสวยงามของธรรมชาติของเกาะตะปู ซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะเดี่ยว ส่วนบนโปนออกและคอดกิ่วลงที่บริเวณฐานเหมือนกับตาของปู และเขาพิงกัน มีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ บริเวณปากอ่าวพังงาเช่นเดียวกัน ขนาดย่อมกว่าเกาะปันหยี เขาพิงกันเป็น ภูเขาที่มีลักษณะพิเศษ แปลกตากแตกต่างจากภูเขาอื่นใดทั้งสิ้น โดยมีลักษณะเป็นภูเขาสองลูกที่แนบยึดติดกัน ซึ่งสันนิษฐานว่าในอดีต เป็นภูเขาลูกเดียวกัน แต่ได้ถูกฟ้าผ่าหรือสายฟ้าฟาดอย่าง ประณีตจนแยกภูเขาดังกล่าวออกเป็นสองลูก เป็นเอกลักษณ์ของเขาพิงกันที่มีลักษณะไม่เหมือนใคร พร้อมเก็บภาพบรรยากาศ

12.00
บริการอาหารเที่ยง(4) ณ ร้านอาหาร
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นำท่านชมวิถีชีวิตของชาวประมงบน เกาะปันหยี ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็ก ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถืออิสลาม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแวะเยี่ยม ชมมีสินค้าที่ระลึกจำหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย ผ้าบาติก สร้อย กำไล แหวน ที่ทำมา จากหอยมุก และยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มากมาย

16.00
กลับสู่ท่าเรือ เพื่อมุ่งหน้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเอราวัณ ตะกั่วทุ่ง

17.00
เช็คอิน เข้าสู่ที่พัก

18.00
พร้อมกันที่ร้านอาหาร ณ ที่พัก บริการอาหารค่ำ(5)

20.00
กลับสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3จุดชมวิวเสม็ดนางชี - หาดไม้ขาว - สนามบินนานาชาติภูเก็ต

05.30
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ออกเดินทางไปยัง จุดชมวิวเสม็ดนางชี
06.00 – 08.00
ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวเสม็ดนางชี เป็นจุดไฮไลท์ของพังงาที่ไม่ควรพลาด ความสวยงามของที่นี่ร่ำลือกันว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา ซึมซับบรรยากาศภาพความสวยงามของพระอาทิตย์ที่แทรกตัวขึ้นจากด้านหลังหุบเขา จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

08.30 – 09.30
บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของที่พัก พร้อมเช็คเอาท์ออกจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ หาดไม้ขาว

10.30
เดินทางถึง หาดไม้ขาว ซึ่งเป็นจุดถ่ายภาพเครื่องบินริมทะเล และเป็นไฮไลท์ของจังหวัดภูเก็ต พร้อมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆได้ที่หาดไม้ขาว

11.30
เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต พร้อมส่งคณะทัวร์เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม

– ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมัน และคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
– มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
– ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น
– ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบิน
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
– ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

สิ่งที่ควรนำไป

– หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด
– รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
– ของใช้ส่วนตัว
– ยาประจำตัว
– กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

– วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
– ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
– หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
– หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

เงื่อนไขการเดินทาง

– โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
– ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

– ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
– การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

– รถโค้ช – คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
– รถตู้ 10 ที่นั่ง – คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

รูปภาพ