th
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online
th
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online

โปรแกรมท่องเที่ยวเลย – เชียงคาน 3 วัน 2 คืน (LEI)

0
ราคา
ราคาTHB7,500
ราคา
ราคาTHB7,500
* Please select all required fields to proceed to the next step.

ทำรายการ

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

11
3 วัน 2 คืน
รายละเอียดทัวร์

โปรแกรมท่องเที่ยวเลยเชียงคาน 3 วัน 2 คืน

เชียงคาน .เลย สุขใดจะเท่ากับการใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ในหน้าหนาวในอำเภอเล็ก ริมแม่น้ำโขง เช้าตักบาตรข้าวเหนียว สายบ่ายนั่ง นอน ปั่นจักรยานช้า หรือเดินทอดน่องเลาะเลียบวิวแม่น้ำโขง ดื่มด่ำทัศนียภาพในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก เพลิดเพลินกับตลาดชาวบ้านในช่วงหัวค่ำบนถนนคนเดิน

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - หล่มสัก - ด่านซ้าย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - เชียงคาน

05.00
รับคณะที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) พร้อมทีมงานให้การดูแล คอยให้บริการต้อนรับ บริการอาหารว่าง (1) แบบ Box Set บนรถ พร้อมออกเดินทาง

05.30
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

12.00
บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

13.00
เดินทางสู่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

14.00
นำท่านเที่ยวชม วัดเนรมิตวิปสนา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือของชาวด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้ท่านได้นมัสการ “พระพุทธชินราชจําลอง” ซึ่งจุดเด่นของวัดนี้คือพระอุโบสถและเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง และมีพระอุโบสถขนาดใหญ่ตกแต่ง อย่างวิจิตรงดงามตระการตา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามประดับ แล้วนำท่านสักการะ
วัดพระธาตุศรีสองรัก เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เพื่อให้เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา (สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) กับกรุงศรีสัตนาคนหุต (ปัจจุบันคือเวียงจันทน์ ประเทศลาว) เพื่อต่อสู้กับพม่า และเพื่อสร้างเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรักเพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร ผู้คนในพื้นที่มีความเชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และมักจะมาขอพรกันที่วัดนี้เป็นจำนวนมาก
(ห้ามสวมเสื้อผ้าอาภรณ์ “สีแดง” เข้าไปในเขตพระองค์ธาตุ เนื่องจากสีแดงเป็นสีแห่งการเข่นฆ่า ตรงข้ามกับความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)

15.00
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย เที่ยวอำเภอด่านซ้าย ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผีตาโขนไว้ ไม่ว่าจะเป็นที่มาประวัติ การทำหน้ากากผีตาโขน วิวัฒนาการของหน้ากาก และจัดนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่สืบต่อกันมา รวมถึงผีตาโขนที่มีความเชื่อกันว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล และให้ท่านได้ลองออกแบบวาดหน้ากากผีตาโขนของตัวเอง หลังจากนั้นซื้อได้ของฝากที่ร้านขายของที่ระลึกซึ่งมีของที่ระลึกสวยๆ น่ารักๆ เช่น หน้ากากผีตาโขนจิ๋ว เซรามิกรูปผีตาโขน แม่เหล็กติดตู้เย็น รวมถึงหน้ากากผีตาโขนขนาดเล็กขนาดใหญ่นำไปประดับที่บ้าน

15.30
เดินทางสู่ เชียงคาน เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่คงมีเสน่ห์ในเรื่องของวัฒนธรรม ขนบประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิม

17.00
เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย มีคาเฟ่สวยริมแม่น้ำโขงอยู่ภายในที่พัก

19.00
บริการอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหาร
หลังทานอาหารเสร็จให้ท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินเชียงคาน ถนนสายศิลปะที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาท่ามกลางบรรยากาศอันเรียบง่ายและเก่าแก่แห่งนี้ จะคับคั่งไปด้วยร้านรวงต่างๆ มากมายที่นำเอาสินค้าหลากหลายประเภททั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และข้าวของที่ระลึกอีกมากมาย

21.00
กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2ภูทอก – ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดศรีคุณเมือง – แก่งคุดคู้ – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ

05.00
นำท่านชมทะเลหมอกบนภูทอก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำและเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของอำเภอเชียงคาน เราสามารถมองเห็นแม่น้ำโขง มองเห็นฝั่งลาว และมองเห็นตัวเมืองเชียงคานได้ด้วย

06.30
ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ตักบาตรข้าวเหนียว อันเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของภาคอีสาน ทั้งอิ่มบุญ อิ่มบรรยากาศ และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอันงดงามไปพร้อมกัน (ค่าข้าวเหนียวชุดละประมาณ 60-100 บาท ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)
หลังจากนั้นนำทุกท่านชม ตลาดเช้าเชียงคาน ชมบรรยากาศยามเช้าของวิถีชีวิตคนเชียงคาน และร่วมสืบสานท่านใดอยากจะลิ้มลองข้าวเปียกเส้น อาหารประจำถิ่นของเมืองเชียงคาน ซึ่งว่ากันว่าหากมาแล้วไม่ได้ชิมถือว่ามาไม่ถึงเชียงคาน

08.00
รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ที่พัก

10.00
นำท่านชม วัดศรีคุณเมือง วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนาน ภายในวัดมีพระประธานในพระอุโบสถวัดศรีคุณเมืองเป็นพระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิราบนาคปรกอายุกว่า 300 ปี ในวัดเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ วัดนี้ถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้าง

11.00
นำท่าน นั่งเรือหางยาวชมแก่งคุดคู้ พบกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “แก่งคุดคู้” ที่มีตำนานการก่อเกิดแก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขงเกือบจรดสองฝั่งไทย-ลาว มีกระแสน้ำเชี่ยวกรากไหลผ่านช่องแคบ ๆ บริเวณใกล้ฝั่งไทย ให้นักท่องเที่ยวได้สูดอากาศบริสุทธิ์ พักผ่อนหย่อนใจ สัมผัสบรรยากาศริมฝั่งโขงอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นถิ่น เสื้อผ้า ของที่ระลึกให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วย (การล่องเรือหางยาวอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของฤดูกาล)

12.00 -13.00
บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร

13.30
นำท่านเยี่ยมชมวิถีวัฒนธรรมของชาวไทดำ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด ห่างจากตัวเมืองเชียงคาน ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ทึ่งกับภูมิปัญญาศิลปะผ้าทอมือ มรดกตกทอดที่ทำสืบต่อกันมากว่า ๑๐๐ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งซิ่นนางหาญ ผ้าซิ่นที่มีลวดลาย โดดเด่น สวยงาม และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนที่อื่นใด นอกจากนี้ชาวไทดำบ้านนาป่าหนาดยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การประดิษฐ์ ตุ้มนกตุ้มหนู เพื่อประดับต้นปางเป็นเครื่องบรรณาการในพิธีแซปางของไทดำ เพื่อขอบคุณ “ผีบรรพบุรุษ” หรือ “ผีฟ้า” ผู้ปกป้องรักษาชาวไทดำให้อยู่เย็นเป็นสุข

15.00
เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ เชียงคาน เพื่อให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้สัมผัสกลิ่นอายวิถีเชียงคาน วิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเชียงคานที่ผสมผสานระหว่างไทยกับลาว กลายเป็นถนนวัฒนธรรมริมโขงที่มีความหลากหลาย ด้วยระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

18.30
บริการอาหารค่ำ (6) ณ ร้านอาหารในถนนคนเดินเชียงคาน ติดริมน้ำโขง
หลังทานอาหารเสร็จท่านสามารถเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเชียงคาน เพื่อเลือกซื้อสินค้าหรือของระลึก

20.00
กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3เชียงคาน – ชาโต้ เดอ เลย –พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ พุทธอุทยานเพชบุระ – ไร่กำนัลจุล - กรุงเทพฯ

08.00
บริการอาหารเช้า (7) ณ ที่พัก

09.00
เช็คเอาท์ ออกจากที่พัก นำท่านเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์
ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ ชาโต้ เดอ เลย อ.ภูเรือ เชิญท่านเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ ไวน์แดง ไวน์ขาว บรั่นดี ผลองุ่นสด อะคาดาเมีย และของที่ระลึกต่างๆ

11.30
กราบสักการะขอพรพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งถึง ณ พุทธอุทยานเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก และพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเพชรบูรณ์ ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

12.00
บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร

13.30
แวะให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝาก ณ ไร่กำนัลจุล ศูนย์รวมของฝากสินค้าเกษตรคุณภาพ อาทิ ปลาส้มกำนัลจุล ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ น้ำผลไม้เข้มข้นหลายชนิด อาหารสำเร็จรูป น้ำพริกประเภทต่างๆ

14.30
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร

18.30
เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม

– ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
“- มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
– ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น”
– ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
– ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

สิ่งที่ควรนำไป

– หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด
– รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
– ของใช้ส่วนตัว
– ยาประจำตัว
– กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

– วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
– ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
– หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
– หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

เงื่อนไขการเดินทาง

– โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
– ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

– ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
– การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

– รถโค้ช – คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
– รถตู้ 10 ที่นั่ง – คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

รูปภาพ