th
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online
th
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online

โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน – หมู่บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน (MSN)

0
ราคา
ราคาTHB7,500
ราคา
ราคาTHB7,500
* Please select all required fields to proceed to the next step.

ทำรายการ

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

19
3 วัน 2 คืน
รายละเอียดทัวร์

โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนหมู่บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน

บ้านรักไทย (หมู่บ้านชาวจีนยูนนาน) .แม่ฮ่องสอน นอนบ้านดิน ชมไร่ชา ฟินวิวทะเลสาบท่ามกลางสายหมอกฤดูหนาว ในชุมชนจีนยูนนาน แหล่งปลูกชาพันธุ์ดีที่บ้านรักไทย จุดหมายหน้าหนาวของนักเดินทางที่อยากหยุดเวลา พาตัวเองไปนั่งจิบชาอุ่น ลิ้มรสชาติอาหารยูนนาน ในบรรยากาศเที่ยวเมืองไทย แต่เหมือนได้ไปเมืองจีน

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินแม่ฮ่องสอน -สะพานซูตองเป้ - ปางอุ๋ง - หมู่บ้านรักไทย

10.00
พร้อมกันที่ สนามบินแม่ฮ่องสอน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการต้อนรับ

10.30
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ สะพานซุตองเป้ ตั้งอยู่ที่บ้านกุงไม้สัก อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

11.00
เดินทางถึง สะพานซุตองเป้ เป็นสะพานไม้ซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่ง ซูตองเป้ เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ หรือบางคนก็บอกว่าแปลว่า ความสำเร็จ ซึ่งมีความเชื่อกันว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความ ความสำเร็จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวัง นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

12.30 -15.00
เดินทางถึง ปางอุ๋ง สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย ธรรมชาติเมืองสามหมอก ล่องแพกลางสายหมอก ณ อ่างเก็บน้ำ ปางอุ๋ง ใน โครงการพระราชดำริปางตอง หนึ่งสถานที่น่าเที่ยวช่วงฤดูหนาว ซึ่งถูกขนานนามว่า สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย
บริการอาหารกลางวัน(1) ณ ร้านอาหาร

15.30
เดินทางถึง หมู่บ้านรักไทย สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนยูนนานกับบ้านดิน ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ ทิวทัศน์ของ หมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยทิวเขา แมกไม้ที่ อุดมสมบูรณ์ บ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาและขาหมู่หมั่นโถว คล้ายกับดอยแม่สลอง

16.00
เช็คอิน เข้าที่พัก ณ ชาลารักไทย รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00
บริการอาหารค่ำ (2) ณ ร้านอาหาร

20.00
พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2ทะเลหมอกลีใวน์รักไทย - จ่าโบ่ - ถ้ำน้ำลอด - ถนนคนเดินปาย

06.00 – 10.00
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ชมทะเลหมอกที่ ลีไวน์รักไทยรีสอร์ท ซึ่งที่พักเป็นบ้านดินสีอิฐ ตั้งอยู่ลดหลั่นท่ามกลางไร่ชา ปกคลุมไปด้วยสายหมอกเป็นสาย ที่พักเป็นบ้านดินสีอิฐ ตั้งอยู่ลดหลั่นท่ามกลางไร่ชา ปกคลุมไปด้วยสายหมอกเป็นสาย จิบกาแฟกันที่คาเฟ่ ของลีไวน์ ที่อยู่ริมทะเลสาบ จะมีหมู่บ้านเล็กๆ สะท้อนกับผืนน้ำ มีหมอกจางๆลอยอยู่บนผิวน้ำ
รับประทานอาหารเช้า(3) ณ ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.30
เช็คเอาท์ เก็บสัมภาระมุ่งหน้าสู่ จ่าโบ่ ตั้งอยู๋ที่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

12.00 – 13.30
บริการอาหารเที่ยง(4) ณ ร้านอาหาร

14.00 – 16.00
พาท่านเยี่ยวชม ณ ถ้ำน้ำลอด ตั้งอยู่ที่ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญ ซึ่งเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียง สวยงาม และเข้าชมได้ง่ายสะดวกสบายที่สุดในบรรดาถ้ำทั้งหมด “ถ้ำลอด” นั่นเป็นเพราะถ้ำแห่งนี้มีสายน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปาง ทางเข้าถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้ายที่อยู่ภายในโพรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 500 เมตร กว้าง 20 เมตร สูง 50 เมตร สายน้ำกัดเซาะโพรงถ้ำแห่งนี้มากกว่าล้านปี ก่อเกิดเป็นถ้ำใหญ่ๆ

17.00
เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00
บริการอาหารค่ำ(5) ณ ร้านอาหาร

19.00 – 20.40
เดินเล่น ณ ถนนคนเดินปาย เป็นถนนคนเดินตอนเย็นในตัว อ.ปาย ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีของขายหลายอย่าง เสื้อผ้า ของกิน ของที่ระลึก งานแฮนด์เมด ร้านอาหาร – อาหารท้องถิ่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายทัวร์ และยังเป็นถนนสำคัญของอำเภอปายที่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้อีกหลายแห่ง พักผ่อนตามอัธยาศัย

21.00
กลับสู่ที่พัก ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - บ้านสันติชล - สนามบินแม่ฮ่องสอน

06.00 – 08.30
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(6) ณ จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล พร้อมเก็บสัมภาระ และเช็คเอาท์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศแห่งทะเลหมอก ที่ จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสันติชล ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

08.30 – 10.00
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านสันติชล ตั้งอยู่ในตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากตัวอำเภอปาย 4.5 ก.ม. เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของ ชุมชนมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว และยังใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชน ไปพร้อมกันทั้งด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีนยูนนาน การพัฒนาอาชีพ ที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

10.00 – 12.00
นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินแม่ฮ่องสอน

12.00
บริการอาหารเที่ยง(7) ณ ร้านอาหาร

13.00
นำท่านกลับสู่ สนามบินแม่ฮ่องสอน พร้องส่งท่านเดินทงกลับโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม

– ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมัน และคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
– มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
– ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น
– ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบิน
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
– ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

สิ่งที่ควรนำไป

– หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด
– รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
– ของใช้ส่วนตัว
– ยาประจำตัว
– กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

– วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
– ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
– หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
– หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

เงื่อนไขการเดินทาง

– โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
– ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

– ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
– การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

– รถโค้ช – คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
– รถตู้ 10 ที่นั่ง – คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

รูปภาพ