enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online
enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online

ปั่นชมรอบเกาะอยุธยา – ชุมชนไทยวนสระบุรี – เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา (TWC)

0
ราคา
ราคาTHB5,600
ราคา
ราคาTHB5,600
The tour is not available yet.

ทำรายการ

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

134
3 วัน 2 คืน
เริ่มเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2562
รายละเอียดทัวร์


ตะวันคลับ ทัวร์

ปั่นชมรอบเกาะอยุธยา – ชุมชนไทยวนสระบุรี – เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา

กำหนดการเดินทาง

วันแรก (17 ก.พ.) กรุงเทพฯ - ปั่นเที่ยวเกาะเมืองอยุธยา – ตลาดต้าน้ำต้นตาล

06.00 น. พร้อมที่จุดนัดพบ ลานพระบรมรูปฯ สวนลุมพินี ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ บริการอาหารและเครื่องดื่มเช้าบนรถ (มื้อที่ 1)

เช้า ปั่นจักรยานเที่ยวรอบเกาะเมืองอยุธยาเมืองมรดกโลก
– ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว(ศาลากลางหลังเก่า) จัดแสดงเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของราชธานีกรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองท่าค้าขายสำคัญของโลกผ่านมุมมองและบันทึกของชาวยุโรปที่เข้ามาค้าขายในยุคที่อยุธยารุ่งเรือง
– สักการะราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ( พระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา)
– พระราชวังหลวงและวัดพระศรีสรรเพชญ์ร่องรอยและซากอิฐของความรุ่งเรืองแห่งราชธานีที่มีอายุยาวนานถึง 417 ปี วิหารพระมงคลบพิตร
– ปั่นเลาะสู่วัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ ชมความสวยงามของศาสนสถานของอยุธยา
– วัดไชยวัฒนาราม ชมพระปรางค์ศิลปะผสมเขมรของอยุธยาริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

บ่าย ออกเดินทางเลาะเลียบลำน้ำป่าสักไปยังชุมชนชาวไทยวน แวะเยี่ยมชมตลาดต้าน้ำต้นตาล ชม ชิม ช้อป ของชาวล้านนาแห่งอาณาจักรภาคกลางที่อพยพลงมาจากอาณาจักรเชียงแสน ชิมไข่ปาม หมี่แจ๊ะ ผ้าทอและของฝากจากชุมชนไทยวนมากมาย
– หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนสระบุรี ชมบ้านไทยโบราณติดริมฝั่งแม่น้ำป่าสักและวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านที่ยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน
บริการอาหารเย็นแบบขันโตกที่หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนสระบุรี (มื้อที่ 3)
– เข้าที่พัก โฮมสเตย์ริมน้ำป่าสัก หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง (18 ก.พ.) เที่ยวย้อนรอยป่าดงพญาเย็น – ส่องสัตว์เขาใหญ่

อรุณสวัสดิ์ ตักบาตรทำบุญยามเช้า
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ท (มื้อที่ 4)

09.00 น. เดินทางสู่มวกเหล็ก ชมฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค ฟาร์มโคนมแห่งแรกในประเทศไทย
นั่งรถท่องเที่ยว ชมบรรยากาศร่มรื่นภายใน ทดลองป้อนนม- รีดนมวัว ชมการแสดงคาวบอยและชิมผลิตภัณฑ์นมที่ Milk Land คาเฟ่เล็กๆ ที่รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานนม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ สวนผักครูสรรเสริญ (มื้อที่ 5) อิ่มอร่อยกับ สเต็ก และน้ำสลัดโฮมเมด พร้อมผักสลัดสดจากสวน
บ่าย ออกเดินทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตร ที่หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก เก็บมัลเบอร์รี่สดจากต้นที่สวนฟาร์มสายทอง ชมไร่องุ่นภูนวพันธุ์ ชมความสวยงามของดอกเบญจมาศที่สวนบิ๊กเต้

16.00 น. นำคณะเช็คอินเข้าที่พักเก็บสัมภาระพักผ่อน ก่อนเดินทางสู่ อช.เขาใหญ่
– แวะรับประทานอาหารมื้อเย็นที่ร้านครัวหญ้าคา (มื้อที่ 6)

19.00 น. เปลี่ยนรถใช้รถท้องถิ่นขึ้นส่องสัตว์เขาใหญ่

21.00 น. กลับสู่ที่พัก อ.มวกเหล็ก

วันที่สาม (19 ก.พ.) อช.เขาใหญ่ - น้ำตกเหวสุวัต - น้ำตกเหวนรก

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 7)

09.00 น. เก็บสัมภาระเช็คเอาท์ เดินทางไปเขาใหญ่ แวะจุดชมวิวปากช่องถ่ายรูป ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนิทรรศการของผืนป่าอุทยานแห่งแรกของประเทศไทย ชมน้ำตกกองแก้วที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าเขาใหญ่ ส่องสัตว์นานาชนิดในชีวิตธรรมชาติ จากนั้นนำท่านชมความงดงามของน้ำตกเหวสุวัต น้ำตกเหวนรก (บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก มื้อที่ 8)

14.00 น. เดินทางกลับโดยเส้นทางข้ามจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี ระหว่างทางบริการขนมและน้ำดื่ม

18.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ โขคดีและพบกันใหม่โอกาสหน้า ** จบรายการเดินทาง **

รูปภาพ