enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online
enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online

เชียงคาน – หนองหิน (NBT2)

0
ราคา
ราคาTHB3,000
ราคา
ราคาTHB3,000
* Please select all required fields to proceed to the next step.

ทำรายการ

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

630
One Day Trip
เริ่มเดินทาง : พฤษภาคม - ธันวาคม 2562
รายละเอียดทัวร์


เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ทัวร์

เชียงคาน – หนองหิน

กำหนดการเดินทาง

05.00  น.
นำท่านเดินทางไป ภูทอก จุดชมวิวและทะเลหมอกที่สวยที่สุดในอ.เชียงคาน

07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน   เคารพ และสักการะรอยพระพุทธบาท พร้อมถ่ายรูปและให้อาหารกระต่าย

09.30 น.
เดินทางไปต่อที่ แก่งคุดคู้  เลือกซื้อของฝาก มะพร้าวแก้ว สินค้าขึ้นชื่อของเชียงคาน

10.30  น.
นำท่านเดินทางไปที่ บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ นาป่าหนาด ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมของไทดำ

12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยงที่หนองหิน

13.00 น.
เดินทางไปต่อที่ ภูป่าเปาะ หรือ ฟูจิเมืองเลย นำท่านขึ้นไปยังจุดชมวิวทะเลหมอก พร้อมกับชมพูหอ ภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่นจนได้รับสมยานามว่า “ ฟูจิเมืองเลย ”

15.00 น.
เดินทางต่อไปยัง สวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองไทย นั่งรถอีแต๊กเพื่อขึ้นไปชมปติมากรรมแนวผาหินปูนสูงใหญ่รอบทิศทางแบบ 360 องศาที่ทอดตัวเป็นแนวยาวท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี คล้ายกับคุนหมิงที่ประเทศจีน

16.30 น.
นำท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รูปภาพ