enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online
enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online

สตูล อุทยานธรณีโลก ปราสาทหินพันยอด – สันหลังมังกร (STT1)

0
ราคา
ราคาTHB4,999
ราคา
ราคาTHB4,999
* Please select all required fields to proceed to the next step.

ทำรายการ

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

211
3 วัน 2 คืน
เริ่มเดินทาง : พฤษภาคม - ธันวาคม 2562
รายละเอียดทัวร์


สตูล วีไอพี แทรเวล

สตูล อุทยานธรณีโลก ปราสาทหินพันยอด – สันหลังมังกร

กำหนดการเดินทาง

วันแรก สนามบินหาดใหญ่ - ปราสาทหินพันยอด – ปากบารา สตูล

08.00 น. รอรับท่าน ณ สนามบินหาดใหญ่ โดยทีมงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับรับสำภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
10.00 น. เดินทางถึงท่าเรือปากบารา นำท่านลงเรือหางยาวมุ่งหน้าสู่ ทริป ปราสาทหินพันยอด หนึ่งในทริป SATUN GEOPARK ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย ลำดับที่ 36 ของโลก ระหว่างการเดินทางแวะชม ผาใช้หนี สันหลังมังกร ที่ทอดยาวไปจดที่หน้าผาใช้หนี้ที่มีความเชื่อว่าใครก็ตามที่มาถึงจุดๆนี้ขอพรให้หลุดหนี้จะได้สนใจหวัง (ความเชื่อส่วนบุคคล) หัวมังกร ที่กำลังก้มดื่มน้ำ และความงามของจันผาพันปีสาหร่ายแดงอ่าวตะโละบิแตและอ่าวหินงาม เดินทางต่อ ชมหินตาหินยาย และฟังตำนานสำเภาเภตราเป็นบทแหล่สุแสนจะไพเราะ (จากไกด์ในชุมชน) พร้อมบริการเที่ยงแบบปิกนิกที่อ่าวตะโละการะ
13.00 น. เดินทางถึงเกาะเขาใหญ่ นั่งเรือแคนู พายเรือเข้าสู่ประติมากรรมแท่งหินน้อยใหญ่มีลักษณะเป็นยอดแหลมดังปราสาทในนิยาย เที่ยวชมปราสาทหินพันยอดเขาหินปูนที่มีอายุ 400 ล้านปีรูปร่างเหมือนปราสาทที่มียอดแหลมคมเหมือนใบมีดนับพันยอดโดยยอดปราสาทเกิดจากการละลายโดยน้ำฝน บริเวณกลางเขาเป็นหลุมยุบซึ่งภายในหาดทรายขนาดเล็ก ซึ่งเป็นประติมากรรมธรรมชาติอย่างอัศจรรย์
14.00 น. ล่องเรือออกจากประสาทหินพันยอด พร้อมเล่นน้ำตามอัธยาศัย
15.00 น. เข้าชมแหล่งฟอสซิล ยุคหินพาลีโอโซอิก คือยุคโอโดวีเชียรและยุคแคมเบียน ค้นหาสากฟอสซิล นอติลอย ปลาหมึกทะเลโบราณ ตามล่าหา หัวใจสีน้ำเงิน (หัวใจมรกต) ที่ปลายแหลม พร้อมถ่ายรูปวิวสวยๆที่แหลม แบบสุดปลายฟ้าและลัดเลาะเข้าสู่ยุคหินข้ามกาลเวลา สัมผัสกับแหล่งฟอสซิลหินแหล่งใหม่ของจังหวัดสตูล พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
16.00 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา พร้อมนำท่านไปสัมผัสแสงพระอาทิตย์ยามเย็น ณ เขตข้ามกาลเวลา ณ เขาโต๊ะหงายซึ่งเป็นภูเขาลูกโดดๆ มีด้านเหนือจรดพื้นที่ราบส่วนด้านใต้เป็นลักษณะของหัวแหลมผาชันยื่นออกไปในทะเลมีสะพานเดินเท้าจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราเลียบไปตามชายฝั่งผาชันด้านตะวันออกนำท่านเดินบนสะพานจากด้านหินปูนสีเทาข้ามระนาบรอยเลื่อนไปยังด้านหินทรายสีแดง ถือได้ว่ากำลังมีอายุมากขึ้นจากยุคออร์โดวิเชียนไปเป็นยุคแคมเบรียนโดยผ่านระนาบรอยเลื่อนที่ถือว่าเป็น “เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย”
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
19.00 น. นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักปากบารา อ.ละงู จ.สตูล ระดับมาตรฐาน 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง สตูล – คฤหาสน์กูเด็น – มหัศจรรย์สันหลังมังกร – ตันหยงโป สตูล

08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองสตูล
10.00 น. นำท่านย้อนอดีตสู่ยุค เนอฆารีสโตย ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคฤหาสน์กูเด็น จวนผู้ว่าราชการหลังแรกของเมืองสตูลในยุคที่สยามครอบครองเมืองไทรบุรี หรือ เคดาห์ในปัจจุบันของประเทศมาเลเซีย นครีสโตยเป็นหัวเมืองหนึ่งของไทรบุรีขึ้นตรงกับมณฑลภูเก็ตในขณะนั้นและ มีเรื่องราวประวัติศาสตร์อีกมากมายเมื่อ 115 ปีที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล จากนั้นนั่งรถผ่านสายถนนวัฒนธรรมสตูลซึ่งเป็นที่มาของนครแห่งความสันติสุขที่มีศาสนฐานรวมใจคน 3 ศาสนา มัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือ มัสยิดฮากีบี้ เป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวมุสลิม ศาลเจ้าโปเจ้เก้ง เป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวจีน วัดชนาธิปเฉลิม เป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวพุทธ ซึ่งอยู่ในตัวเมืองที่ใกล้กันสื่อถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่หลากหลาย และเป็นหนึ่งเดียว “นครแห่งสันติสุข”
10.30 น. นำท่านเดินทางสู่การท่องเที่ยวชุมชนตันหยงโป ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตันหยงโป ท่านจะได้สัมผัสวีถีชนบทดั้งเดิมของนครีสโตยหรือปัจจุบันรู้จักกันในนามจังหวัดสตูล หมู่บ้านนี้ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ตันหยงโป หาดทรายยาวและบากันเคยตำบลนี้เป็นเกาะที่อยู่ระหว่างประเทศไทย และ เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย คนที่นี้จึงมี วัฒนธรรมสองแผ่นดิน วัฒนธรรมผสมระหว่างไทย และ มาเลเซีย ส่วน ใหญ่ชาวบ้านจะทำอาชีพเกี่ยวกับประมงหรือวิถีคนเลจนเป็นสมญานามของหมู่บ้านว่าหมู่บ้านซีฟู้ดของเมืองสตูล (SEAFOOD VILLAGE)
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตันหยงโป
13.00 น. ออกเดินทางสู่ทริป มหัศจรรย์สันหลังมังกร ( MIRACLE ISLAND SATUN ) สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของหมู่เกาะของทะเลอันดามัน ที่สำคัญต่างๆ อาทิ เกาะตะรุเตา เกาะลังกาวี พร้อมฟังคำบรรยายจากมัคคุเทศก์กับเรื่องเล่าอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
13.30 น. ชมหมู่บ้านวิถีชาวเกาะ กระท่อมหลังคาจาก ฟากไม้ไผ่ บันไดสามขั้น ซึ่งเป็นวิถีคนเลดั้งเดิม ณ เกาะหัวมันPULAU UBI
14.00 น. ตื่นตากับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของทะเลแยก หรือ “หาดสันหลังมังกร” นำท่านเดินกลางทะเล ชมความมหัศจรรย์ของหาดเปลือกหอยที่มีอายุนับร้อยปีก่อตัวรวมกันเป็นหาดกลางทะเล ดุจดั่งท่านเดินอยู่กลางทะเลด้วยระยะทางกว่า 5 กิโลเมตรจากเกาะสาม PULAU TIGA ทอดยาวกลางทะเล จนเป็นที่มาของทะเลแยกสองแผ่นดิน
15.00 น. ล่องเรือสู่เกาะกวาง PULAU RUSA จุดชมวิวสองแผ่นดิน ท่านจะเห็นความสวยงามของวิวหมู่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย และ วิวของหมู่เกาะตะรุเตาของประเทศไทย และ บนเกาะนี้ท่านจะได้ชมหินเหล็ก หินทรายที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ชั้นหินอายุ 550 ล้านปี ชั้นหินยุคแคมเบียน ยุคเดียวกับเกาะตะรุเตา และเกาะตะรุเตาเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีโลกสตูล (SATUN UNESCO GLOBAL GEOPARK) ซึ่งเกาะตะรุเตาเพี้ยนมาจากคำว่า PULAU TERTUA ในภาษามาลายู ซึ่งแปลว่า เกาะที่เก่าแก่ที่สุด ทางอุทยานธรณีสตูลได้ทำการสำรวจและค้นพบฟอสซิล ไตรโลไบท์ (แมงดาทะเลดึกดำบรรพ์) และได้ยืนยันว่า เกาะตะรุเตาเป็นเกาะที่เก่าแกที่สุดของประเทศไทย บนเกาะกวางยังมีแร่เหล็กที่แทรกอยู่ตามแนวของหินทราย เมื่อน้ำทะเลกัดเซาะหินทรายยังคงเหลือแร่เหล็กที่ยังแข็ง และเกาะตัวอยู่ตามความเชื่อของคนท้องถิ่น มีความเชื่อว่า เหล็กเป็นแร่ที่ไม่ได้กำเนิดขึ้นในโลก แต่เป็นวัตถุที่มาจากดาวดวงหนึ่ง ที่มีความร้อนประมาณ 3 องศาเซลเซียส หลังจากนั้น ด้วยความร้อน ดาวดวงนี้จึงระเบิด ในปรากฎการณ์ ที่เรียกว่า BIGBANG โดยวัตถุเหล่านี้บางส่วนโดนแรงดึงดูดของโลก ทำให้แร่พวกนี้ตกมาที่เรียกว่า อุกกาบาต และตกลงมาในโลก ทำให้พื้นที่บางส่วนของเปลือกโลกเกิดการซ้อนตัวกัน กลายมาเป็นเกาะแก่งต่างๆ และแร่เหล็กพวกนี้เมื่ออยู่ใต้พื้นโลก จะเป็นของเหลว และมนุษย์ได้เอาแร่พวกนี้มาผสมกับทองแดง มาทำเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เช่น เรือเหล็ก เครื่องบิน รถยนต์ โดยสรุปตามความเชื่อ สิ่งเหล่านี้คือ ความเมตตา จากพระผู้เป็นเจ้าหรือบางคนเรียกในนามว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หินบนเกาะนี้มีความมหัศจรรย์ของแร่เหล็กที่แทรกอยู่ทั่วเกาะ จากการยกตัวของเปลือกโลกจากใต้ทะเลลึก ทำให้เราเห็นหินและแร่เหล็กเหล่านี้ดุจดั่งที่เรายืนอยู่บนเกาะในทะเลลึกดึกดำบรรพ์
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือบ้านตันหยงโปเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของ หมู่บ้าน อาทิเช่น กะปิที่โด่งดังของสตูล อาหารทะเลแห้ง ซีฟู้ดสำเร็จรูป เป็นต้น
18.00 น. บริการอาหารเย็นในสไตล์ซีฟู้ด ณ ร้านอาหารวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตันหยงโป (5) ท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลรสเลิศอันโด่งดัง ท่ามกลางบรรยากาศอ้อมกอดแห่งท้องทะเล
19.00 น. นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล ระดับมาตรฐาน 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม สตูล – สนามบินหาดใหญ่

08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือตำมะลัง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “ปูทหารพระราชา” แลนด์มาร์กปูก้ามดาบ แสดงถึงสัญลักษณ์ของคนสตูลที่คงปกป้องธรรมชาติเพื่อสืบทอดแก่ลูกหลานสืบไป จากนั้นศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน ท่านจะได้พบเห็นความหลากหลายทางธรรมชาติของป่าชายเลน ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและสัตว์น้ำหลากหลายชนิด พร้อมนำท่านชื่นชมบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดหอคอยชมวิวสองประเทศแบบพาโนราม่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หาดใหญ่ ระหว่างทางให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง
11.00 น. เดินทางถึงหาดใหญ่นำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมายบริเวณ ตลาดกิมหยง พร้อมอิสระอาหารเที่ยง เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
16.00 น. เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ นำท่านเช็คอินกับพนักงานภาคพื้นของสายการบิน พร้อมโหลดสัมภาระ จนกระทั่งรอเวลาขึ้นเครื่อง (BORDING TIME) ท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเที่ยวบินท่านเดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ

รูปภาพ