enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online
enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online

เมืองแห่งขุนเขา สายน้ำ และวิถีถิ่นโบราณ เมืองกาญจน์ (JTS)

0
ราคา
ราคาTHB2,700
ราคา
ราคาTHB2,700
The tour is not available yet.

ทำรายการ

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

294
2 วัน 1 คืน
เริ่มเดินทาง : พฤษภาคม - ธันวาคม 2562
กำหนดการเดินทาง


เจ.ทราเวล เซอร์วิส

เมืองแห่งขุนเขา สายน้ำ และวิถีถิ่นโบราณ เมืองกาญจน์

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1กรุงเทพมหานคร – เมืองกาญจน์ – อ่างเก็บน้ำปางอุ๋งไทรโยค – ทางรถไฟสายมรณะ

06.00 น.
คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของ บริษัท รอให้การต้อนรับ ตรวจเช็ครายชื่อ พร้อมผูกป้ายกระเป๋า
นำกระเป๋าสัมภาระเก็บไว้ในรถจนเป็นที่เรียบร้อยและจัดการแจ้งที่นั่งให้แก่ทุกท่านจนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเดินทาง

07.00 น.
นำทุกท่านออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ วีไอพี 9 ที่นั่ง มัคคุเทศก์กล่าวต้อนรับ พร้อมบริการอาหารเช้า (อาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่ม) หลังจากนั้นมัคคุเทศก์แนะนำรายการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน (รถจะแวะพักให้ทุกท่านได้เข้าห้องน้ำ 2 ชั่วโมงครั้ง ระยะทาง 120 กม. ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2-3 ชม.)

10.00 น.
นำคณะเดินทางถึง จ.กาญจนบุรี สถานที่แห่งแรกที่เราจะแวะเที่ยวชมกันก่อนก็คือ อ่างเก็บน้ำหมู่บ้านสามัคคีธรรม หรือ ปางอุ๋งไทรโยค อยู่ที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชุมชน อ.ไทรโยค ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวด้วยขบวนการรำกลองยาว อันเป็นเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมทางดนตรี และการแสดงของชุมชนภาคกลาง
ร่วมสนุกสนานฟ้อนรำไปกับชาวบ้าน หลังจากนั้นนำชมความสวยงามของอ่างเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงามเป็นธรรมชาติ โดยมีแนวเทือกเขาตะนาวศรีอยู่ด้านหลัง สะท้อนภาพของธรรมชาติของต้นไม้และป่าเขาอยู่ในอ่างเก็บน้ำ กับแสงแดดยามเช้าทำให้ได้ภาพที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูป เก็บภาพสวยๆ ตามอัธยาศัย

11.00 น.
นำคณะเดินทางไปยัง หมู่บ้านหินงามพุพลู สัมผัสและชื่นชมกับวิถีชีวิตแบบโบราณของชุมชนชาวบ้านหินงามพุพลู ที่ยังดำรงคงอยู่รวมกันกับธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีจุดเด่นเรื่องอาหารการกินตามธรรมชาติ ลองลิ้มชิมรสอาหารที่ปรุงจากสมุนไพรหลากหลาย พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง

12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ อาหารท้องถิ่นสมุนไพรพื้นบ้าน
หลังอาหารนำคณะเดินทางต่อไปยังปราสาทเมืองสิงห์ ปราสาทขอมเพียงแห่งเดียวทางภาคตะวันตกของไทย

15.00 น.
หลังจากนั้นนำคณะเดินทางเข้าที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย และเตรียมตัวไปสนุกสนานกับการล่องแพเปียก บรรยากาศขุนเขาและสายน้ำ

18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

20.30 น.
พักผ่อนนอนหลับ ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2ช่องเขาขาด – นั่งรถไฟสายมรณะที่หวาดเสียว – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำทุกท่านไปชม ศูนย์ประวัติศาตร์ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก (Hellfire Pass Interpretive Center)
เป็นการทำทางรถไฟในช่วงที่ต้องผ่านภูเขา และจำเป็นต้องเจาะภูเขาซึ่งเหล่าเชลยจะต้องทำการขุดเจาะด้วยเครื่องมือพื้นฐาน เช่น ค้อน พลั่ว ฯลฯ โดยปราศจากเครื่องจักรกลใดๆ และทำงานทั้งวันทั้งคืน ช่วงเวลากลางคืนต้องจุดคบเพลิงเพื่อให้แสงสว่างในช่องเขานี้ จึงมองเห็นเป็นแสงไฟจากคบเพลิงยามค่ำคืนเป็นที่มาของชื่อ ช่องไฟนรก หรือ Hellfire Pass

12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น
หลังจากนั้นนำท่านไปสัมผัสกับความตื่นเต้นและหวาดเสียวแบบสุดๆ ด้วยการนั่งรถไฟผ่านเส้นทางที่เรียกว่า ทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 การทำทางรถไฟตรงช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงที่ยากลำบากมาก เพราะเป็นการทำทางรถไฟที่ต้องทำสะพานไม้ทอดไปตามหน้าผา ซึ่งเบื้องล่างก็คือแม่น้ำแควน้อยที่ขึ้นชื่อในเรื่องของน้ำที่ไหลเชี่ยว ท่านจะได้เห็นภาพความตื่นเต้นขณะที่รถไฟค่อยๆ ขยับเขยื้อนไปทีละนิดๆ บนตอหม้อไม้ที่มีความสูงจากพื้นน้ำประมาณ 7-10 เมตร ด้วยความสูงระดับนี้จะทำให้ท่านอาจไม่กล้ามองลงไปยังพื้นน้ำเบื้องล่าง
กลับขึ้นรถตู้คันเดิม นำท่านไปย้อนอดีตกันอีกรูปแบบหนึ่งที่เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ซึ่งเป็นเมืองที่จำลองวิถีชีวิตในอดีตสมัยโบราณ หรือ ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองท่านานาชาติที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม และประเพณี การผสมผสานทางวัฒนธรรม นำมาซึ่งแบบแผนการใช้ชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะ หลายคนนิยามยุคสมัยนี้ว่าเป็นยุคทองแห่งความศิวิไลซ์ สัมผัสประสบการณ์การแต่งกายย้อนยุค เดินเล่นในตลาดสมัยโบราณ รับประทานอาหาร ขนม และของกินแบบไทยดั้งเดิมมากมาย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นอนุสรณ์ของสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทหารญี่ปุ่นใช้เชลยศึกก่อสร้างเพื่อเป็นเส้นทางไปยังประเทศพม่า ซึ่งภายหลังทหารพันธมิตรยกกองกำลังเข้ามาโจมตีและทิ้งระเบิดเพื่อทำลายสะพาน ไม่ให้กองกำลังของญี่ปุ่นเดินทางผ่านไปได้ สะพานแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสูญเสียที่เกิดจากสงคราม ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสะพานแห่งประวัติศาสตร์
ก่อนอำลาจาก จ.กาญจนบุรี แวะช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกของดีของเด่นของเมืองกาญจน์

18.00 น.
นำคณะเดินทางถึง กทม. นำส่งทุกท่านสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัย และประทับใจกับการเดินทางท่องเที่ยวดินแดนสวรรค์ตะวันตก ณ เมืองกาญจนบุรี

รูปภาพ